Блог

јули 4, 2020

Сесија за кариерно советување

Како изгледа една сесија за кариерно советување? Сесијата е структуриран разговор помеѓу советникот и клиентот, кој има своја цел и очекуван исход кој се дефинира на […]
јули 4, 2020

Кариерно советување за мотивација на работно место

МОТИВАЦИЈАТА како поим често се споменува во разни контексти на животот.
јули 4, 2020

Вработен и вработлив

Живееме во време на постојани и забрзани промени предизвикани од фактори на коинемаме влијание. Со тоа, станува релевантно прашањето: како да дојдам до работакоја ќе ми […]