вработен

јули 4, 2020

Вработен и вработлив

Живееме во време на постојани и забрзани промени предизвикани од фактори на коинемаме влијание. Со тоа, станува релевантно прашањето: како да дојдам до работакоја ќе ми […]