кариерен советник

јули 5, 2020

Што ќе му е на детето кариерен советник?

За секој родител, без сомнеж, најважни се здравјето и среќата на детето, за чијаблагосостојба се грижи од денот кога тоа доаѓа на овој свет.