кариерно советување

јули 4, 2020

Сесија за кариерно советување

Како изгледа една сесија за кариерно советување? Сесијата е структуриран разговор помеѓу советникот и клиентот, кој има своја цел и очекуван исход кој се дефинира на […]