Наташа Ивановска

јули 4, 2020

Кариерно советување за мотивација на работно место

МОТИВАЦИЈАТА како поим често се споменува во разни контексти на животот.
јули 4, 2020

Вработен и вработлив

Живееме во време на постојани и забрзани промени предизвикани од фактори на коинемаме влијание. Со тоа, станува релевантно прашањето: како да дојдам до работакоја ќе ми […]
јули 1, 2020

Родителство и кариера

Темата ме засега приватно, како мајка на три деца и самовработена во моја фирма минативе девет години.