Блог

јули 1, 2020

Родителство и кариера

Темата ме засега приватно, како мајка на три деца и самовработена во моја фирма минативе девет години.
јули 4, 2020

Вработен и вработлив

Живееме во време на постојани и забрзани промени предизвикани од фактори на коинемаме влијание. Со тоа, станува релевантно прашањето: како да дојдам до работакоја ќе ми […]
јули 4, 2020

Кариерно советување за мотивација на работно место

МОТИВАЦИЈАТА како поим често се споменува во разни контексти на животот.
јули 4, 2020

Сесија за кариерно советување

Како изгледа една сесија за кариерно советување? Сесијата е структуриран разговор помеѓу советникот и клиентот, кој има своја цел и очекуван исход кој се дефинира на […]